Extracte de l'última Relació de Llocs de treball publicada mitjançant Resolució de 10 de març de 2017, de la directora general de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat per la qual s'ordena la publicació de la relació de llocs de treball, aprovada pel Consell de Direcció d'EIGE en sessió celebrada el 9 de març de 2017, en la qual es relacionen els llocs corresponents al personal laboral en el vincle jurídic del qual s'ha subrogat ATMV amb data d'efectes d'1 de gener de 2019 en aplicació del que es disposa en l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
 
  • Aquest extracte no té el caràcter de Relació de Llocs de treball de personal laboral propi de ATMV de 2019, que es troba pendent d'aprovació, si bé permet identificar les característiques dels llocs d'aquest personal laboral propi en què s'ha subrogat ATMV.