Títols i tarifes

Abonament Transport

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, *MetroValencia i *MetroBus, en totes les zones (A, B, C i D) i combinacions entre elles.

Sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de la primera validació.

Zones disponibles: A, B, C, *D-Sagunt (Zona D, àmbit urbà Sagunt - *Port de Sagunt), *AB, *BC, CD, ABC, *BCD, i *ABCD (inclòs Aeroport).

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
45,00 € (zona D 34,00 €) 58,30 € 68,70 € 79,10 €

 

   

Abonament Transport Jove

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, *MetroValencia i *MetroBus, en totes les zones (A, B, C i D) i combinacions entre elles.

Sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de la primera validació.

El benefici d'aquest abonament per als titulars del Carnet *Jove és d'un 15% de descompte sobre el preu de venda de l'Abonament Transport.

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
38,25 € (zona D 28,90 €) 49,55 € 58,40 € 67,25 €

 

 

Bo Transbord

Cada viatge inclou un transbord entre operadors diferents ( Metrobus, Metrovalencia i EMT ) o entre dues línies diferents de l'EMT o de Metrobus, sempre que la combinació zonal ho permeta. El bo transbord de zona A no inclou a Metrobus. El bo transborde de zona B, C o D no inclou a EMT. 
El temps de transbord és de 60 minuts si és d'una zona, 90 minuts si és de dues zones, 110 minuts si és de tres zones i 120 minuts si és de quatre zones després de cada validació.
 
La targeta és transferible, podrà ser utilitzada indistintament per diverses persones alhora en un mateix viatge, amb un màxim de 15 persones en cada viatge.
 
Zones disponibles: A, B, C i D i totes les combinacions entre elles.

 

1 zona  2 zones 3 zones 4 zones
9,00 € 15,50  € 20,90 € 26,90 €

 

Bo 10 Metrobus

Deu viatges dins de les seues zones de validesa. Cada viatge inclou un transbord entre línies de Metrobus. El temps de transbord és de 60 minuts si és d'una zona, 90 minuts si és de dues zones, 110 minuts si és de tres zones i 120 minuts si és de quatre zones després de cada validació. 
 
La targeta és transferible, podrà ser utilitzada indistintament per diverses persones alhora en un mateix viatge amb un màxim de 15 persones en cada viatge.
 
Zones disponibles: A, B, C i D i totes les combinacions entre elles.
 
1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
7,20 € 10,40 € 14 € 20 €

  

Altres títols coordinats

T1, T2 y T3

Títol transferible i unipersonal, vàlid per a EMT i *MetroValencia en zona A. Sense límit de viatges, durant 24, 48, o 72 hores. Recomanada per a visitants i turistes.

T - 1 T - 2 T - 3
4,00 € 6,70 € 9,70 €

 

València Tourist Card

És una targeta personal combinada que ofereix viatges il·limitats en EMT i Metrovalencia i descomptes en: museus, oci, botigues i restaurants concertats. Pot utilitzar-se durant 24, 48 o 72 hores, depenent de la modalitat triada i és vàlid per a EMT i Metrovalencia zona ABCD (trajecte aeroport, línies 3 i 5).

Pot consultar-se més informació en: https://www.visitvalencia.com/valencia-tourist-card

24 h 48 h 72 h
15,00 € 20,00 € 25,00 €

 

B10 Burjassot - Parc Tecnològic

Vàlid per a 10 viatges en la línia 130 de MetroBus Burjassot - Parc *Tecnològic.

Bo 10 Burjassot - Parc Tecnològic
7,75 €

 

 

Bo 10 viatges a València - Mislata

Vàlid per a la realització de 10 viatges solament entre el municipi de Mislata i València, relació que atén la línia L-150 de *Metrobús. El títol permet a més el transbord amb les línies d'EMT (únicament) durant els 50 minuts següents a la primera validació de cada viatge.

Bo 10 València - Mislata
10,30 €

 

 

Bo 10 viatges Alcàsser - Silla

Vàlid per a 10 viatges en la línia 103 de MetroBus Alcàsser- Silla.

Bo 10 Alcàsser - Silla
7,75€


 


 

 

Bitllet senzill

Per als bitllets senzills de Metrobús s'aplica una tarifació de base quilomètrica, per distàncies tarifàries entre nuclis o enclavaments singulars. Els mínims de percepció són els següents, d'acord amb la Resolució de 24 de març de 2020, del consell d'administració de l'Autoritat de Transport Metropolità de València  per  la  qual  s'estableixen  les  tarifes  quilomètriques màximes  revisades  i  el  mínim  de  percepció  de  les  concessions  de  servei  públic  de  transport  regular  de  viatgers  i  viatgeres  per  carretera  de  l'àrea  metropolitana  de  València.

Mínim de percepció dins de l'àrea metropolitana de València

Bitllet senzill Bitllet senzill jubilat Bitllet senzill família nombrosa general Bitllet senzill família nombrosa especial
1,45 € 1,00 € 1,15 € 0,75 €

Mínim de percepció fora de l'àrea metropolitana de València

Bitllet senzill Bitllet senzill jubilat Bitllet senzill família nombrosa general Bitllet senzill família nombrosa especial
1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

Hoya de Buñol - Hospital de Manises

La tarifa del bitllet senzill anada i volta, IVA inclòs, per als trajectes realitzats en la línia La Hoya de Buñol – Hospital de Manises es fixa en:

Municipi Tarifes
Yátova 3, 00€
Macastre 3, 00€
Alborache 3, 00€
Buñol 2, 50€