Títols i tarifes

Abonament Transport

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, *MetroValencia i *MetroBus, en totes les zones (A, B, C i D) i combinacions entre elles.

Sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de la primera validació.

Zones disponibles: A, B, C, *D-Sagunt (Zona D, àmbit urbà Sagunt - *Port de Sagunt), *AB, *BC, CD, ABC, *BCD, i *ABCD (inclòs Aeroport).

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
45,00 € (zona D 34,00 €) 58,30 € 68,70 € 79,10 €

 

   

Abonament Transport Jove

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, *MetroValencia i *MetroBus, en totes les zones (A, B, C i D) i combinacions entre elles.

Sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de la primera validació.

El benefici d'aquest abonament per als titulars del Carnet *Jove és d'un 15% de descompte sobre el preu de venda de l'Abonament Transport.

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
38,25 € (zona D 28,90 €) 49,55 € 58,40 € 67,25 €

 

 

Bo Transbord

Cada viatge inclou un transbord entre operadors diferents ( Metrobus, Metrovalencia i EMT ) o entre dues línies diferents de l'EMT o de Metrobus, sempre que la combinació zonal ho permeta. El bo transbord de zona A no inclou a Metrobus. El bo transborde de zona B, C o D no inclou a EMT. 
El temps de transbord és de 60 minuts si és d'una zona, 90 minuts si és de dues zones, 110 minuts si és de tres zones i 120 minuts si és de quatre zones després de cada validació.
 
La targeta és transferible, podrà ser utilitzada indistintament per diverses persones alhora en un mateix viatge, amb un màxim de 15 persones en cada viatge.
 
Zones disponibles: A, B, C i D i totes les combinacions entre elles.

 

1 zona  2 zones 3 zones 4 zones
9,00 € 15,50  € 20,90 € 26,90 €

 

Bo 10 Metrobus

Deu viatges dins de les seues zones de validesa. Cada viatge inclou un transbord entre línies de Metrobus. El temps de transbord és de 60 minuts si és d'una zona, 90 minuts si és de dues zones, 110 minuts si és de tres zones i 120 minuts si és de quatre zones després de cada validació. 
 
La targeta és transferible, podrà ser utilitzada indistintament per diverses persones alhora en un mateix viatge amb un màxim de 15 persones en cada viatge.
 
Zones disponibles: A, B, C i D i totes les combinacions entre elles.
 
1 zona 2 zones 3 zones 4 zones
7,20 € 10,40 € 14 € 20 €

  

Sencillo QR

Un viatge, unipersonal. El títol senzill QR caduca als 60 dies de la compra. La validesa del títol és de 60, 90, 110 o 120 minuts des de la seua activació en funció si el recorregut és d'una, dos, tres o quatre zones.

El títol s'haurà d'adquirir a través de l'aplicació E-Mobil-ity per al trajecte concret que vaja a realitzar l'usuari, s'haurà d'activar abans de pujar a l'autobús i mostrar-lo al conductor perquè el verifique. En el moment en què els autobusos disposen de validadores capaços de llegir codis QR la seua utilització serà obligatòria. No admet bescanvi.

Tarifes variables segons origen-destine equivalents a les tarifes de bitllet senzill de tarifa general dels operadors de Metrobus.

Descàrrega l'app: https://www.e-mobil-ity.es/es/18/DescargalaApp.html 

Actualització de la informació del Bitllet senzill

Les tarifes aplicables als bitllets senzills es troben regulades en la  RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del Consejo de Administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València, por la que se establecen las tarifas kilométricas máximas revisadas , el mínim de percepció de les concessions de servei públic de transport regular de viatgers per carretera de l'àrea metropolitana de València i les tarifes aplicables als usuaris i les usuàries.

Tarifes aplicables al bitllet senzill: annex de la resolució.


 

Altres títols coordinats

T1, T2 y T3

Títol transferible i unipersonal, vàlid per a EMT i *MetroValencia en zona A. Sense límit de viatges, durant 24, 48, o 72 hores. Recomanada per a visitants i turistes.

T - 1 T - 2 T - 3
4,00 € 6,70 € 9,70 €

 

València Tourist Card

És una targeta personal combinada que ofereix viatges il·limitats en EMT i Metrovalencia i descomptes en: museus, oci, botigues i restaurants concertats. Pot utilitzar-se durant 24, 48 o 72 hores, depenent de la modalitat triada i és vàlid per a EMT i Metrovalencia zona ABCD (trajecte aeroport, línies 3 i 5).

Pot consultar-se més informació en: https://www.visitvalencia.com/valencia-tourist-card

24 h 48 h 72 h
15,00 € 20,00 € 25,00 €

 

B10 Burjassot - Parc Tecnològic

Vàlid per a 10 viatges en la línia 130 de MetroBus Burjassot - Parc *Tecnològic.

Bo 10 Burjassot - Parc Tecnològic
7,75 €

 

 

Bo 10 viatges a València - Mislata

Vàlid per a la realització de 10 viatges solament entre el municipi de Mislata i València, relació que atén la línia L-150 de *Metrobús. El títol permet a més el transbord amb les línies d'EMT (únicament) durant els 50 minuts següents a la primera validació de cada viatge.

Bo 10 València - Mislata
10,30 €

 

 

Bo 10 viatges Alcàsser - Silla

Vàlid per a 10 viatges en la línia 103 de MetroBus Alcàsser- Silla.

Bo 10 Alcàsser - Silla
7,75€


 


 

 

Bitllet senzill

Les tarifes aplicables als bitllets senzills es troben regulades en la RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2021, del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València, per la qual s'estableixen les tarifes quilomètriques màximes revisades, el mínim de percepció de les concessions de servei públic de transport regular de viatgers per carretera de l'àrea metropolitana de València i les tarifes aplicables als usuaris i les usuàries.

Tarifes aplicables al bitllet senzill: annex de la resolució.

Mínim de percepció dins de l'àrea metropolitana de València

Bitllet senzill Bitllet senzill jubilat Bitllet senzill família nombrosa general Bitllet senzill família nombrosa especial
1,45 € 1,00 € 1,15 € 0,75 €

Mínim de percepció fora de l'àrea metropolitana de València

Bitllet senzill Bitllet senzill jubilat Bitllet senzill família nombrosa general Bitllet senzill família nombrosa especial
1,35 € 0,95 € 1,10 € 0,70 €

Hoya de Buñol - Hospital de Manises

La tarifa del bitllet senzill anada i volta, IVA inclòs, per als trajectes realitzats en la línia La Hoya de Buñol – Hospital de Manises es fixa en:

Municipi Tarifes
Yátova 3, 00€
Macastre 3, 00€
Alborache 3, 00€
Buñol 2, 50€