Preguntes frequents

Què és SUMA?

SUMA són els nous títols de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) que permeten viatjar amb una mateixa targeta per l'àrea tarifària integrada de ATMV utilitzant Metrovalencia, EMT, RENFE Rodalia i MetroBus, així com el transport urbà d'alguns municipis (Paterna i Sagunt). Aquest nou títol permet, a més, fer un transbord gratuït entre diferents mitjans de transport o entre dues línies diferents d'EMT, de MetroBus o de l'operador urbà de Paterna o Sagunt.

Existeixen diferents tipus de títols SUMA:

SUMA 10: bo de 10 viatges.

•SUMA Mensual: viatges il·limitats durant 30 dies

•SUMA Mensual Jove: SUMA Mensual amb un descompte addicional del 15% per als titulars del Carnet Jove.

•SUMA T: viatges il·limitats durant un període de 24 hores (T1), 48 hores (T2) o 72 hores (T3), per les zones A i B exclosa la parada de Aeroport.

•SUMMA T+: viatges il·limitats durant un període de 24 hores (T1+), 48 hores (T2+) o 72 hores (T3+) per les zones A i B, inclosa la parada de Aeroport (+).

Quins avantatges té la targeta única SUMA?

La targeta SUMA permet que, amb una mateixa targeta i de forma més senzilla i econòmica, es puga viatjar indistintament en Metrovalencia, EMT, Metrobús, Rodalia de Renfe i en el transport urbà de Paterna i Sagunt i, a més, fer un transbord gratuït entre diferents formes de transport, o entre dues línies diferents de l'EMT o de Metrobus, sempre que la combinació zonal ho permeta.

Es considera transbord gratuït els següents viatges:

 Entre operadors diferents (per exemple: EMT- Renfe, Metrovalencia-Renfe, Metrobus-Renfe, Metrovalencia-EMT, Metrovalencia-Metrobus, Metrobus-EMT, operador urbà-Metrobus, operador urbà-EMT, operador urbà-Metrovalencia, operador urbà-Renfe).

 Entre dues línies diferents de l'EMT

 Entre dues línies diferents de Metrobus

 Entre dues línies diferents d'operador urbà

Es recorda que els transbords entre metre i tramvia no es tenen en compte, per exemple un usuari pot agafar el metre + tramvia + EMT consumint un únic viatge de SUMA 10.

En què consisteix la nova zonificació?

La nova distribució zonal està formada per quatre zones amb una àrea de solape i una àrea de suplement tarifari (+) per a la parada de l'Aeroport. Aquesta nova zonificació entrarà en marxa el 6 de març de 2023.

*Aquest suplement només es cobra en els títols de 10 viatges. En els mensuals l'aeroport ve inclòs de manera gratuïta.

 

Quina combinació zonal s'ha d'adquirir?

Existeixen diferents tipus de combinacions zonals. Les zones que inclouen el símbol + són les que s'utilitzen per als trajectes amb origen o destinació en la parada de Aeroport.

Per a orientar-se sobre el pla, la regla principal que s'ha de tindre en compte és que la combinació zonal adequada és la que conté, almenys, totes les zones tarifàries per les discorre el viatge. Quan es transite pel solape zonal es considerarà que el trajecte es realitza per zones A o B en funció del que resulte més favorable per a la persona usuària.

Per això és convenient destacar que en el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada de Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A.

Per exemple, un trajecte en Metrovalencia des de Llíria a Bétera suposa realitzar un viatge eixint de la zona B per a arribar a un altre destí en zona B però necessàriament cal passar per una parada en A (Empalme). Per tant, com es travessa la zona A, el títol haurà de contindre la zona A, així que s'haurien de pagar dues zones (AB).

Perquè un títol de transport es considere vàlid és necessari que incloga totes les zones per les quals discórrega el trajecte a realitzar en la manera de transport seleccionat.

* En el cas de trajectes que siguen des de/cap a solape: Es recomana adquirir combinació zonal A si els desplaçaments habituals són des de/cap a València capital i B si els desplaçaments són des de/cap als municipis de zona B (Llíria, Serra, Sagunt etc.)

** En el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada de Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A.

Ací es pot descarregar un document amb tots els plans zonals dels diferents operadors si necessites més informació (s'actualitzarà l'enllaç el 6 de març).

Baixen les tarifes?

Les tarifes dels títols de la ATMV baixen entre un 11% i un 55% respecte als títols propis dels operadors. Aquest descompte és encara major si es té en compte que s'han reduït el nombre de zones, s'ha inclòs un nou operador als títols integrats (RENFE Rodalia) i que existeix la possibilitat de fer un transbord gratuït.

A més, actualment fins al 31 de desembre de 2023 s'aplica una rebaixa d'un 50% sobre els preus de venda al públic del SUMA mensual, SUMA mensual Jove i SUMA 10.

 

 

Quin és el preu del SUMA Mensual Jove?

El benefici d'aquest abonament per als titulars del Carnet Jove és d'un 15% de descompte sobre el preu de venda del SUMA Mensual.

Quant temps dura el transbord gratuït?

En el cas del SUMA 10, el transbord gratuït es podrà realitzar abans que transcórreguen 90 minuts des de la primera validació si es viatja en una zona o en 110, 130 o 140 minuts si es viatja per dos, tres o quatre zones, respectivament. Per exemple, es podrà anar a València des de Castellò en Rodalia i accedir gratis a un autobús de l'EMT o a un metre de Metrovalencia en arribar a València.

En el cas del SUMA Mensual els viatges i transbords són il·limitats durant el seu període de validesa.

El temps comença a comptar des de la primera validació.

Quan es realitza el transbord gratuït entre diferents mitjans de transport, cal tornar a validar el títol de nou?

Sí, cada vegada que es puge a un mitjà de transport és necessari validar el títol de transport perquè es considere com a vàlid.

On es poden adquirir els nous títols SUMA?

Els títols SUMA es poden comprar en tots els punts de venda habituals:

-  En les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions de Renfe Rodalia.

-  En les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions de Metrovalencia.

-  En quioscos, estancs i altres punts de venda habituals de la xarxa de vendes de ATMV (Punts de venda).

-  A través de l'app RecargaSUMA.

Si es vol comprar una SUMA Mensual o una SUMA Mensual Jove es necessita un suport personalitzat específic per a carregar aqueixos títols que es pot sol·licitar:

- Presencialment

•  En l'Oficina d'Atenció al Client de la ATMV situada en la entreplanta de l'estació de metro de Colón, amb cita prèvia obtinguda des de la web de la ATMV. El suport estarà disponible en aqueix moment.

S'haurà d'aportar el DNI i una fotografia de carnet que es retornarà al client després de ser digitalitzada. A més, si es desitja una SUMA Jove s'haurà d'aportar també el Carnet Jove.

- Telemàticament

Per a aquelles persones que preferisquen que el procés siga més ràpid i evitar haver d'agafar cita prèvia, es pot sol·licitar el suport personalitzat a través de la web atmv.gva.es

Per a fer aquest tràmit és necessari aportar en línia el DNI i una fotografia de carnet. A més, si es desitja adquirir una SUMA Jove serà necessari aportar també el Carnet Jove (si se sol·licita des del mòbil serà suficient fotografiar la documentació i enviar-la directament, sense necessitat d'escanejar). Una vegada sol·licitada, ATMV s'encarregarà de confeccionar el suport i es rebrà un email quan estiga preparada. A continuació, es podrà passar per:

•  l'Oficina d'Atenció al Client de ATMV situada en la entreplanta de l'estació de metro de Colón per a recollir-la sense necessitat de traure cita prèvia

•  o rebre-la per correu postal per 1 € addicional (gratuït fins al 31 de juliol de 2023)

El cost del suport personalitzat és de 4 €.

* Es recorda que si ja es disposa d'un suport Móbilis personalitzat no és necessari demanar un nou suport amb el disseny SUMA.

És necessari comprar una nova targeta?

Progressivament es posarà a la venda en tots els punts habituals un nou disseny de targeta identificada amb la paraula SUMA. No obstant això, no és necessari comprar un nou suport per a utilitzar els nous títols. Si ja es posseeix una targeta antiga Móbilis anònima, no caducada, de plàstic o de cartó es pot carregar en ella el títol SUMA 10.

En canvi, per a gaudir dels avantatges del títol SUMA Mensual es necessita un suport personalitzat de ATMV, podent-se usar una targeta antiga Móbilis personalitzada si aquesta no està caducada.

TSC SUMA personalitzada

TSC SUMA anònima en PVC

TSC SUMA anònima en cartó

 

Si un usuari posseeix targetes associades a una única manera de transport (per exemple: Renfe & Tu de Renfe Rodalia), es pot carregar SUMA?

La Targeta Sense Contacte +Renfe & Tu no és un suport vàlid per a carregar els nous títols SUMA. L'usuari haurà d'adquirir o emprar un suport SUMA o Móbilis.
 
No obstant això, els títols de +Renfe & Tu continuaran existint amb les tarifes que aplique l'operador de Renfe a cada moment i amb els plans zonals de l'operador.

 

Si un usuari posseeix targetes associades a una única manera de transport (per exemple: Bonobus Plus de l'EMT), se li aplicaran les tarifes que s'indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors?

Si l'usuari vol seguir amb el títol Bonobus plus, se li aplicaran les tarifes que aplique l'operador EMT a cada moment i amb els plans zonals de l'operador.
 
Si l'usuari vol passar-se als títols SUMA haurà d'esgotar el Bonobus plus per a poder carregar el títol SUMA en qualsevol punt de venda.

Si es disposa d'un títol TuiN, se li aplicaran les tarifes que s'indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors? es pot canviar a un títol SUMA?

Si l'usuari vol seguir amb el títol TuiN se li aplicaran les tarifes vigents en Metrovalencia a cada moment.
 
Per a poder carregar un títol SUMA en el mateix suport en el qual es contenia un títol TuiN, sempre que aquest no fora personalitzat, només es podrà fer quan aquest títol estiga esgotat o li quede menys d'1 euro de saldo i, únicament, en els punts de venda de Metrovalencia (taquilles, màquines autovenda i centres d'atenció al client). 
 

Si l'usuari té una TUIN personalizada, haurá d'adquirir un nou suport per a obtindre els nous títols SUMA.

 

 

* En el cas que estiga carregat un títol TuIN, es podrà emprar el suport sempre que el saldo siga menor a 1 euro i passe per un punt d'atenció al client de Metrovalencia o en les màquines autovenda d'aquest operador.

 

 

NOVES ZONIFICACIONS. Si s'ha adquirit un títol abans de l'entrada en marxa de les noves zones, fins quan es podrà continuar utilitzant el títol?

Si el títol s'ha adquirit abans de l'1 de setembre de 2022 es podrà continuar emprant fins al 31 de gener de 2024. En canvi, si s'ha adquirit després de l'1 de setembre de 2022, es podrà validar fins al 29 de febrer de 2024.

BONIFICACIÓ TEMPORAL 50%. Fins quan existirà el descompte del 50% sobre els títols de transport?

La bonificació del 50% s'aplicarà en venda fins al 31 de gener de 2024 encara que els títols podran continuar validant-se fins al 29 de febrer  de 2024. Des de l'1 de febrer fins al 30 de juny de 2024 s'habilitarà un procés de bescanvi en la qual l'usuari que desitge adquirir un nou títol abonarà la diferència entre la tarifa sense bonificar i la bonificada.

 

NOVES ZONIFICACIONS. Es pot canviar un títol per un altre títol SUMA amb la nova zonificació?

Sí, es pot canviar en les xarxes de venda abonant la diferència, si n'hi haguera.

BONIFICACIÓ TEMPORAL 50%. Quins títols tenen el 50% de descompte?

SUMA mensual, SUMA mensual Jove i SUMA 10.

FACTURES SUBSTITUTIVES DE FACTURES SIMPLIFICADES DE TÍTOLS DE LA ATMV: Com sol·licitar-les?

Haurà d'enviar un correu electrònic a atmv.facturas@gva.es adjuntant el model de sol·licitud degudament emplenat (Ací es pot descarregar el document), la còpia de les targetes o suports i la còpia dels tiquets de les recàrregues.

NOVES ZONIFICACIONS Per què en algunes combinacions del SUMA mensual o SUMA mensual Jove no existeix l'opció sense suplement de l'aeroport?

Les tarifes mensuals tenen incloses l'aeroport de manera gratuïta en algunes combinacions.

TÌTOL JOVES 30. Es pot utilitzar el títol JOVES 30 per a desplaçar-me per la xarxa de Renfe Rodalia?

No, en aquest títol no està integrat Renfe Rodalia. Per a viatjar gratuïtament per la xarxa de Renfe Rodalia s'ha d'optar per l'abonament gratuït per a viatgers recurrents que comercialitza l'operador. Més informació en: https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe/abonos-cercanias-valencia

CÀRREGUES A EMPRESES . Si soc una empresa i necessite carregar títols per als meus treballadors, com puc procedir?

Escriu un correu a atmv.empresas@gva.es i sol·licita pressupost dels títols que necessites. Una vegada aprovat serà necessari realitzar una transferència bancària per l'import de la compra i acordar data de recollida de les targetes i/o càrregues i de la factura.

En el cas que se sol·liciten targetes personalitzades, s'haurà d'aportar la documentació necessària a través del següent formulari https://sigapunt.gva.es/sigapunt-web/terms.