SUMA

On puc comprar els nous títols SUMA?

Els títols SUMA es poden comprar en tots els punts de venda habituals.

En les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions de Renfe Rodalia.

En les taquilles i màquines d'autovenda de les estacions de Metrovalencia.

En quioscos, estancs i altres punts de venda habituals de la xarxa de vendes de ATMV (Punts de venda)

A través de l'app RecargaSUMA

 

Si vols una SUMA Mensual o una SUMA Mensual Jove necessites un suport personalitzat específic per a carregar aqueixos títols que es pot sol·licitar:

 

Presencialment:

 

En l'Oficina d'Atenció al Client de la ATMV situada en la entreplanta de l'estació de metro de Colón, amb cita prèvia obtinguda des de la web de la  ATMV. Tindràs el suport disponible en aqueix moment.

O enviar a domicili de manera gratuïta.

Hauràs d'aportar el DNI i una fotografia de carnet. A més, si el que vols és una SUMA  Jove hauràs d'aportar també el Carnet  Jove.

El cost del suport personalitzat és de 4 €.

 

Si prefereixes no haver d'agafar cita prèvia, i que el procés siga més ràpid es pot sol·licitar el suport personalitzat a través de la web atmv.gva.es

 

Per a fer aquest tràmit és necessari aportar en línia el DNI i una fotografia de carnet. A més, si el que vols és una SUMA  Jove hauràs d'aportar també el Carnet  Jove. Una vegada sol·licitada, l'ATMV s'encarregarà de confeccionar el suport i rebràs un email quan estiga preparada. A continuació, podràs passar per

l'Oficina d'Atenció al Client de ATMV situada en la entreplanta de l'estació de metro de Colón per a recollir-la sense necessitat de traure cita prèvia.

O rebre-la per correu postal de manera gratuïta

 

* Es recorda que si ja es disposa d'un suport  Móbilis personalitzat no és necessari demanar un nou suport amb el disseny SUMA.

 

 

Soc una empresa i necessite carregar títols per als meus treballadors, com puc procedir?

Escriu un correu a atmv.empresas@gva.es i sol·licita pressupost dels títols que necessites. Una vegada aprovat serà necessari realitzar una transferència bancària per l'import de la compra i acordar data de recollida de les targetes i/o càrregues i de la factura.
 
En el cas que se sol·liciten targetes personalitzades, s'haurà d'aportar la documentació necessària a través del següent formulari https://sigapunt.gva.es/sigapunt-web/terms
 

Què és SUMA?

SUMA són els nous títols de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) que permeten viatjar amb una mateixa targeta per l'Àrea Metropolitana utilitzant Metrovalencia, EMT, RENFE Rodalia i MetroBus. Aquest nou títol et permet, a més, fer un transbord gratuït entre diferents mitjans de transport o entre dues línies diferents d'EMT o de MetroBus.

Existeixen diferents tipus de títols SUMA:

SUMA 10: bo de 10 viatges.
SUMA Mensual: viatges il·limitats durant 30 dies
SUMA Mensual Jove. SUMA Mensual amb un descompte addicional del 15% per als titulars del Carnet Jove.
SUMA T: viatges il·limitats durant un període de 24 hores (T1), 48 hores (T2) o 72 hores (T3), exclosa la parada de l'Aeroport.
SUMMA T+: viatges il·limitats durant un període de 24 hores (T1+), 48 hores (T2+) o 72 hores (T3+), inclosa la parada d'Aeroport.

Quins avantatges té la targeta única SUMA?

Amb una mateixa targeta, de forma més senzilla i amb unes tarifes més econòmiques pots viatjar en Metrovalencia, EMT, MetroBus i Rodalia de Renfe i a més pots fer un transbord gratuït entre diferents formes de transport, o entre dues línies diferents de l'EMT o de MetroBus, sempre que la combinació zonal ho permeta.

Es considera transbord gratuït els següents viatges: 

- Entre operadors diferents (per exemple: EMT- Renfe, Metrovalencia-Renfe, MetroBus-Renfe, Metrovalencia-EMT, Metrovalencia-MetroBus, MetroBus-EMT). 
- Entre dues línies diferents de l'EMT. 
- Entre dues línies diferents de MetroBus.
 
Es recorda que els transbords entre metre i tramvia no es tenen en compte, per exemple un usuari pot agafar el metro + tramvia + l'EMT consumint un únic viatge de SUMA 10.

He de comprar una nova targeta?

Progressivament es posarà a la venda en tots els punts habituals un nou disseny de targeta, la targeta SUMA, però no és necessari comprar un nou suport. Podràs viatjar amb la teua antiga targeta Móbilis sempre que no estiga caducada.

En què consisteix la nova simplificació zonal?

La nova distribució zonal substitueix les 4 zones rígides actuals dels principals operadors de transport per dues zones concèntriques parcialment superposades. Això permet que els preus siguen molt més econòmics, ja que a partir d'ara el 90% dels viatges que es realitzen per l'Àrea Metropolitana de València tindran el preu d'una única zona.
És important tindre en compte que a efectes tarifaris la parada d'Aeroport no està inclosa en cap d'aquestes dues zones. Aquesta parada conforma en solitari una zona diferenciada de les anteriors, la zona C.

Quines són les noves zones? Què és l'àrea de solape zonal?

La distribució zonal s'ha dissenyat tenint en compte el criteri de divisió comarcal:

- La zona A queda constituïda per les parades situades en el terme municipal de València i les situades a les comarques de l'Horta. 
 
- La zona B es conforma per les parades situades a les comarques de l'Horta i les situades a les comarques de Camp de Morvedre, Camp de Túria i la Ribera.
 
- La zona C es configura exclusivament amb la parada de'Aeroport.
 
Més enllà d'aquestes zones, les parades de les comarques de l'Horta pertanyen simultàniament a les zones A i B, configurant l'àrea solape zonal existent entre ambdues.
 
En referència a la distribució zonal comarcal es troben les següents excepcions en la xarxa:
 
a) Les parades de Massarrojos, Fira València, Carolines Fira i Benimàmet, encara que són del terme municipal de València, s'han inclòs en el solape zonal de les zones A i B. Això no suposarà un encariment dels preus per als usuaris i les usuàries. 
 
b) La parada d'Empalme, encara que pertany a la comarca de l'Horta Nord, s'ha situat en la zona A, fora del solape zonal. El mateix ocorre per a la parada de MetroBus en Empalme.
 

Com sé quina zona és la meua estació/parada d'origen o destinació?

Existeixen cinc tipus de combinacions zonals: A, B, AB, BC i ABC. Les zones que inclouen la lletra C són les que s'utilitzen per als trajectes amb origen o destinació en la parada d'Aeroport.

Per a orientar-te sobre el pla la regla principal que has de tindre en compte és que la combinació zonal adequada és la que conté, almenys, totes les zones tarifàries per les discorre el viatge. Quan es transite pel solape zonal es considerarà que el trajecte es realitza per zones A o B en funció del que resulte més favorable per a la persona usuària.

Per això és convenient destacar que en el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada d'Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A. 

Per exemple en Metrovalencia des de Llíria a Bétera, suposa realitzar un viatge eixint de la zona B per a arribar a un altre destí en zona B, però necessàriament he de passar per una parada en A (Empalme), per tant com travesse la zona A, el títol haurà de contindre la zona A, així que s'haurien de pagar dues zones (AB).

Perquè un títol de transport es considere vàlid és necessari que incloga totes les zones per les quals discórrega el trajecte a realitzar en la manera de transport seleccionat.

*Es recomana adquirir combinació zonal A si els desplaçaments habituals són des de/cap a València capital i B si els desplaçaments són des de/cap als municipis de zona B (Llíria, Serra, Sagunt etc.)

** En el cas que el recorregut passe per la ciutat de València o la parada d'Empalme, el títol haurà de contindre en qualsevol cas la zona A.

Ací pots descarregar un document amb tots els plans zonals dels diferents operadors si necessites més informació.

Baixen les tarifes?

Les tarifes dels títols de l'ATMV baixen entre un 11% i un 55%. Aquest descompte és encara major si es té en compte que s'han reduït el nombre de zones, s'ha inclòs un nou operador als títols integrats (RENFE Rodalia) i que existeix la possibilitat de fer un transbord gratuït.

En la següent taula poden comparar-se les tarifes noves amb les antigues.

Quin és el preu del SUMA Mensual Jove?

El benefici d'aquest abonament per als titulars del Carnet Jove és d'un 15% de descompte sobre el preu de venda del SUMA Mensual.

Quant temps dura el transbord gratuït?

En el cas del SUMA 10, el transbord gratuït es podrà realitzar abans que transcórreguen 90 minuts des de la validació si es viatja en una zona o en 110 minuts si es viatja per més zones. Per exemple, es podrà anar a València des de Puçol en Rodalia o MetroBus i accedir gratis a un autobús de l'EMT o a un tren de Metrovalencia en arribar a València.
En el cas del SUMA Mensual els viatges i transbords són il·limitats durant el seu període de validesa.
El temps comença a comptar des de la primera validació.

Quan faça el transbord gratuït entre diferents mitjans de transport, cal tornar a validar el títol de nou?

Sí, cada vegada que t'en puges a un mitjà de transport és necessari validar el títol de transport perquè es considere com a vàlid.

Des de quan puc comprar els títols bonificats amb el 30% de descompte?

Des de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2022

Fins quan podré utilitzar els títols bonificats amb el 30% de descompte?

Fins al 31 de gener de 2023, a partir d'aqueix moment s'obrirà un període de bescanvi obligatori fins al 31 de juliol de 2023.

Puc carregar els títols bonificats en el meu suport habitual?

Sí, però és necessari esgotar els viatges de tarifa normal abans de carregar títols bonificats

Si un usuari posseeix targetes associades a una única manera de transport (per exemple: Renfe & Tu de Renfe Rodalia), se li aplicaran les tarifes que s'indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors?

La Targeta Sense Contacte +Renfe & Tu no és un suport vàlid per a carregar els nous títols SUMA. L'usuari haurà d'adquirir o emprar un suport SUMA o Móbilis.
No obstant això, els títols de +Renfe & El teu continuaran existint amb les tarifes que aplique l'operador de Renfe a cada moment i amb els plans zonals de l'operador.

Si un usuari posseeix targetes associades a una única manera de transport (per exemple: Bonobus Plus de l'EMT), se li aplicaran les tarifes que s'indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors?

Si l'usuari vol seguir amb el títol Bonobus plus, se li aplicaran les tarifes que aplique l'operador EMT a cada moment i amb els plans zonals de l'operador.
Si l'usuari vol passar-se en els títols SUMA haurà d'esgotar el Bonobus plus per a poder carregar el títol SUMA en qualsevol punt de venda.

Si es disposa d'un títol TuiN, se li aplicaran les tarifes que s'indiquen per al nou sistema tarifari o es mantenen les tarifes anteriors? es pot canviar a un títol SUMA?

Si l'usuari vol seguir amb el títol TuiN se li aplicaran les tarifes vigents en Metrovalencia a cada moment.
Per a poder carregar un títol SUMA en el mateix suport en el qual es contenia un títol TuiN, sempre que aquest no fora personalitzat, només es podrà fer quan aquest títol estiga esgotat o li quede menys d'1 euro de saldo i, únicament, en els punts de venda de Metrovalencia (taquilles, màquines autovenda i centres d'atenció al client). 
 

Si l'usuari té una TUIN personalizada, haurá d'adquirir un nou suport per a obtindre els nous títols SUMA.

 

 

* En el cas que estiga carregat un títol TuIN, es podrà emprar el suport sempre que el saldo siga menor a 1 euro i passe per un punt d'atenció al client de Metrovalencia o en les màquines autovenda d'aquest operador.

 

 

Quins títols tenen el 30% de descompte?

SUMA mensual, SUMA mensual Jove i SUMA 10.