Visualització de contingut web

Retribució econòmica anual

  • 2022

Retribucions personal funcionari

Retribucions personal alt càrrec

  • 2021

Retribucions personal funcionari

Retribucions personal alt càrrec

  • 2020

Retribucions personal funcionari

Retribucions personal alt càrrec

 

  • 2019

Les retribucions del personal al servei de la Generalitat vénen establides en les lleis de pressupostos de cada any. Així les retribucions per a l'exercici 2019 es fixen en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2019, que ha sigut modificada pel Decret llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell.

Retribucions personal funcionari

Retribucions personal alt càrrec

 

Acord de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

Retribucions personal funcionari

Retribucions personal alt càrrec

 

- Retribucions personal funcionari

- Retribucions personal alt càrrec