Elaboració del projecte del Decret del Consell, pel qual es disposa la incorporació dels municipis de Canet d'En Berenguer, Nàquera, Serra, Cheste, Chiva, Buñol, Turís, Godelleta, Montserrat, Sueca i Domeño a l'àrea de transport metropolità de València.

Elaboració del projecte del Decret del Consell, pel qual es disposa la incorporació dels municipis de Canet d'En Berenguer, Nàquera, Serra, Cheste, Chiva, Buñol, Turís, Godelleta, Montserrat, Sueca i Domeño a l'àrea de transport metropolità de València.

El tràmit de consulta pública està previst en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb l'objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, aquest article estableix que amb caràcter previ a la seua elaboració se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent en la que es demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
 
S'ofereix, en document a peu de pàgina, breu informe sobre la norma que es pretén dictar a fi de facilitar la seua comprensió i valoració.
 
Termini d'aportacions: 15 dies hàbils. Fins al dia 31 de juliol (inclusivament)
 
Forma de participació: les aportacions s'enviaran per correu electrònic  atmv@gva.es