Visualització de contingut web

Presentació de l'ATMV

L'Autoritat de Transport Metropolità de València és un organisme autònom de la Generalitat adscrit a la conselleria competent en matèria de transport, creat en virtut de l'article 90 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, amb l'objecte d'exercir, en l'àrea de transport metropolità de València i en règim de cooperació institucional per a la gestió conjunta i coordinada les competències en matèria de transport públic regular de viatgers de la Generalitat i les dels municipis integrants de l'Àrea de Transport Metropolità de València que s'adherisquen per mitjà de la delegació de les seues competències en matèria de transport urbà.