Visualització de contingut web

Contractes

Consulte la relació de contractes menors i majors subscrits per l'ATMV des de 2018 en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana

 Contractes de servei públic de transport de viatgers amb autobús

Altres contractes