Visualització de contingut web

Comptes bancaris oberts en entitats financeres

Tal com estableixen el art. 2 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana es publiquen els moviments i els saldos dels comptes bancaris de l'ATMV

  • Els fons de l'Autoritat estan depositats en una única entitat bancària: Banc de Sabadell, S. A. CIF: A08000143. Domicili: c/ Pintor Sorolla, nº 6, 46002 València. Oficina Empreses: 693
  • Comptes corrents titularitat: Autoritat de Transport Metropolità de València (CIF: Q4601440C)

Moviments comptables

Consulte els moviments comptables de la ATMV a partir de gener de 2019 en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana:

https://gvaoberta.gva.es/va/movimientos-contables

Saldos bancaris

Consulte els saldos bancaris de la ATMV des de setembre de 2018 en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana:

https://gvaoberta.gva.es/va/saldos-bancarios/