Visualització de contingut web

Funcions

A la Comissió Executiva li correspon:

  • a) La preparació, proposta i seguiment dels treballs que corresponga conèixer al Consell d'Administració.
  • b) Resoldre aquells assumptes que li siguen delegats pel Consell d'Administració.