Visualització de contingut web

Adhesió al Sistema Intern d'Informació de l'Administració (SII-GVA)

Enllaç al SIIGVA, que permet la presentació de comunicacions que afecten l'entitat i que seran tractades pel Responsable del SII-GVA.

https://hisenda.gva.es/va/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion