botonera portada art

 

 

Visualització de contingut web

Abono temporal gratuito

 

 

Abonament Temporal Jove gratuït – Si ja ho tens, per a l'ampliació de la gratuïtat fins al 31 de desembre de 2024

no es requereix cap tràmit addicional, per la qual cosa pots continuar utilitzant el teu títol com fins ara.

 

SUMAJoven

CONDICIONS I CITA PRÈVIA

 

 

AVíS

ABONAMENT GRATUïT - JOVES 30 -

Es recorda a les persones titulars de l'abonament gratuït JOVES 30 que este només pot ser usat per menors de 31 anys i que, en complir esta edat, es perd el dret a viatjar amb este títol de transport.

Per tant, quan la persona titular supere l'edat màxima de 30 anys, es procedirà a desactivar la targeta corresponent o bé a la seua retirada per part del personal d'inspecció i intervenció, en virtut del que es disposa en el Decret llei 6/2024, de 28 de juny del Consell (DOGV Núm. 9881 de 29.06.2024) pel qual es prorroguen les deduccions temporals de tarifes en determinats servicis públics de transport que són competència de la Generalitat, per un període de sis mesos.

En conseqüència, les persones que hagen arribat a l'edat de 31 anys i accedisquen als servicis de transport metropolità de València portant l'abonament gratuït JOVES 30 com a títol de transport, seran considerades mancats de títol de transport vàlid i podran ser sancionades aplicant les normatives establides a este efecte en cada operadora de transport.