Títols i tarifes

Bitllets multioperador

SUMA Mensual

 

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, FGV, Metrobús,  Renfe Rodalia i transport urbá de Paterna i Sagunt.

Sense límit de viatges dins dels 30 dies a partir del dia de la primera validació.
 
Es necessita un Suport personalitzat de ATMV
 
Tarifes vigents a partir del 6 de març de 2023.
 


   

Descomptes finançats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

SUMA Mensual Jove

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, FGV, Metrobús,  Renfe Rodalia i Transport urbà de Paterna i Sagunt.
Sense límit de viatges dins dels 30 dies a partir del dia de la primera validació.
 
Els titulars del Carnet Jove i altres carnets equivalents a Europa podran obtindre un 15% de descompte en el SUMA mensual en tant aquesta política social dispose de consignació pressupostària a aquest efecte per part de l'òrgan o organisme de la Generalitat competent en matèria de joventut, d'acord amb el que es preveu en l'article 39.4 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.
 
Es necessita un Suport personalitzat de ATMV
 
Tarifes vigents a partir de 6 de març de 2023.
 


 

Descomptes finançats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

SUMA 10

Deu viatges dins de la seua zona de validesa. Cada viatge inclou un transbord entre operadors diferents o entre dues línies diferents de l'EMT o de Metrobús, sempre que la combinació zonal ho permeta. Cada viatge únicament es podrà realitzar en un sentit.

Es pot viatjar en EMT, FGV, *Metrobús, Renfe Rodalia i Transport urbà de Paterna i Sagunt.

El temps de transbord és de 90 minuts des de la primera validació si es viatja en una zona o en 110, 130 o 140 minuts si es viatja per dos, tres o quatre zones, respectivament.

Quan diverses persones pretenguen fer ús simultani d'un mateix títol multiviatge, han de viatjar juntes fins que abandonen les instal·lacions de l'operador. Aquesta possibilitat està limitada a grups de fins a 15 persones viatjant juntes.

Suport TSC personalitzada o TSC no personalitzada de ATMV o altres targetes Móbilis coordinades no personalitzades

Es poden recarregar fins a 30 viatges

Tarifes vigents a partir del 6 de març de 2023.

 
 

 
 


Descomptes finançats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

SUMA Senzill QR

Un viatge, unipersonal. El títol SUMA senzill QR caduca als 60 dies de la compra.

El títol s'haurà d'adquirir a través de l'aplicació mòbil E-Mobil-ity pertanyent a la xarxa de càrregues externa de ATMV, per al trajecte concret que vaja a realitzar l'usuari, s'haurà d'activar abans de pujar a l'autobús i mostrar-lo al conductor perquè el verifique. En el moment en què els autobusos disposen de validadoras capaços de llegir codis QR la seua utilització serà obligatòria. No admet bescanvi.

Tarifes variables segons origen-destinació equivalents a les tarifes de bitllet senzill dels operadors de Metrobus.

 
 

  

Descomptes finançats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

SUMA Violeta

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Els beneficiaris hauran de complir amb els requisits establits per la Conselleria competent en matèria d'igualtat.

Es podrà viatjar en EMT, FGV, *Metrobús, Renfe Rodalia, i en el transport urbà de Paterna i Sagunt.

Sense límit de viatges per qualsevol zona dins de l'any natural que comprén des de l'1 de gener al 31 de desembre, renovable mentre es mantinguen les condicions que van motivar el seu atorgament.

 

Descomptes finançats per la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

 


 

 


 

 


 

 

Otros Títulos Coordinados

SUMA T-1, T-2 y T-3

Título unipersonal y transferible, válido para EMT, FGV, Metrobús, Renfe Cercanías y Transporte urbano de Paterna y Sagunto.

Sin límite de viajes durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación.

El viaje iniciado con anterioridad a la caducidad (que se graba en la primera validación), podrá terminarse con posterioridad a esa hora.

Los títulos podrán recargarse o ampliarse, si el mismo está en vigor, tratándose como un canje.

Soporte TSC no personalizada y personalizada de ATMV u otras tarjetas Móbilis coordinadas no personalizadas.

Recomendada para visitantes y turistas.

SUMA T-1+, T-2+ y T-3+

Título unipersonal y transferible, válido para EMT, FGV, Metrobús, Renfe Cercanías y Transporte urbano en Paterna y Sagunto. Incluye la parada Aeroport.

Sin límite de viajes durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación.

El viaje iniciado con anterioridad a la caducidad (que se graba en la primera validación), podrá terminarse con posterioridad a esa hora.

Los títulos podrán recargarse o ampliarse, si el mismo está en vigor, tratándose como un canje.

Recomendada para visitantes y turistas.

Se necesita un soporte no personalizado o personalizado de ATMV u otras tarjetas Móbilis coordinadas no personalizadas.

 

 
 

 

 

SUMA Esdeveniments

Títol per a assistents a l'esdeveniment, vàlid per a EMT, FGV, Metrobús i Renfe Rodalia en ZONES A i B, viatge d'anada i/o tornada a l'aeroport opcional.
 
Sense límit de viatges en la duració de l'esdeveniment acordat.
 
Les condicions d'adquisició d'aquest títol seran acordades per ATMV i l'entitat organitzadora.
 
 
Tarifes: 
a) Tarifes diàries
 
Les tarifes diàries d'aquest títol d'esdeveniments es fixen en les següents quanties:
 

ASISTENTES

Grupo

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

4 DÍAS

5 DÍAS

6 DÍAS

7 DÍAS

 100 - 150

1

3,70 €

6,25 €

8,00 €

12,85 €

16,55 €

20,25 €

23,95 €

151 - 500

2

3,50 €

5,95 €

7,60 €

12,20 €

15,70 €

19,25 €

22,75 €

501 – 1.000

3

3,15 €

5,30 €

6,85 €

10,90 €

14,05 €

17,20 €

20,35 €

1.001 – 5.000

4

2,60 €

4,40 €

6,30 €

9,00 €

11,60 €

14,15 €

16,75 €

> 5.000

5

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

 
b) Trajecte anada i/o tornada a l'aeroport
En el cas que l'organització del congrés decidisca afegir al títol un únic viatge d'anada i/o tornada a l'aeroport, s'afegirà, al cost de la taula anterior, 0,80 € per trajecte.
 
c) Suport
El cost del suport serà de 2 €. No obstant això, els títols també podran carregar-se sobre suports aportats prèviament per l'organitzador, sempre que complisquen els estàndards Móbilis.
 
 
 
 

Affichage de contenus web

Títulos propios